Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na kupljenu robu putem internet prodavnice usled nedostatka na kupljenoj robi, njene nesaobraznosti, pogrešno obračunate cene, kao i drugih razloga koji su predvidjeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača RS i Pravilnika o rešavanju reklamacija u Društvu.

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo kupce da u prisustvu kurira provere svoj paket. Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah budu prijavljena kuriru koji Vam isporučuje robu a ukoliko je oštećenje takvo da je uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova nemojte potpisati prijem pošiljke.

Reklamacije i primedbe na artikle koji su predmet kupovine putem internet prodaje kupci mogu prijaviti:

  1. Lično u prodavnici :

  Sportina Delta City, Jurija Gagarina 16, 11070 Novi Beograd

   Naši zaposleni u prodavnici će Vam pomoći da popunite reklamacioni list.Sledi obrada vaše primedbe od strane stručne službe za reklamacije.O postupku i odobravanju/odbijanju zahteva za reklamaciju bićete obavešteni na jedan od kontakata koje ste naveli u reklamacionom listu u roku od 8 dana.

    2. Kurirskom službom za isporuku

     Sledite uputstva za vraćanje pošiljke i prijavite reklamaciju :

     - Upotrebite obrazac Reklamacioni list koji možete preuzeti  ovde i odštampajte ga

     - tačno popunite Reklamacioni list

     - priložite dokaz o kupovini (račun)

     - pripremite proizvod za transport zajedno sa Reklamacionim listom i dokazom o   kupovini (predlažemo da koristite istu ambalažu kao u kojoj ste dobili proizvod)

     - upotrebite Sportina nalepnicu sa adresom koju ste dobili u paketu sa porudžbinom ili napišite adresu  na paketu - Sportina Delta City, Jurija Gagarina 16, 11070 Novi Beograd, sa naznakom za Sportina internet prodavnicu

     Troškove isporuke snosi pošiljalac.Neće se prihvatati otkupne pošiljke.

     Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem potrošaču dostavi odgovor na izjavljenu reklamaciju. U svakom slučaju rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od petnaest dana. Prodavac će pismeno ili elektronskim putem obavestiti kupca o potvrdi prijema reklamacije i saopštiti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

     Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, popravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

     U slučaju povrata sredstava za odobrenu reklamaciju, refundiraće se iznos kupovine istim sredstvima plaćanja kao što je plaćena kupoprodajna cena u visini novčanog iznosa po reklamacionom fiskalnom računu. Kada se izvrši povrat sredstava,kupac dobija e-mail obaveštenje o izvršenju.

     U slučaju odbijene žalbe, obavestićemo Vas i pozvati da preuzmete svoj proizvod  u prodavnici Sportina Delta City.

     Sportina Fashion Srbija

     SIGURNA KUPOVINA

     SSL šifriranje za sigurnost transakcije i ličnih podataka

     Sportina Fashion Srbija

     NAČINI PLAĆANJA

     DINA, MasterCard, Maestro, Visa, American Express

     Sportina Fashion Srbija

     BRZA ISPORUKA

     do 5 radnih dana